பிரபஞ்ச அரக்கனுக்குள் இரண்டு கருந்துளைகள்

எழுதியது: சிறி சரவணா

குவாசார் (Quasar – quasi-stellar radio source) எனப்படுவது பிரபஞ்சத்தில் காணப்படும் பாரிய சக்திவாந்த பொருளாகும். குவாசார்கள் பில்லியன் கணக்கான விண்மீன்களைக் கொண்டுள்ள விண்மீன் பேரடைகளை விடப் பிரகாசமானவை.

இவற்றுக்கு இப்படியான பாரிய சக்தியை வழங்குவது, அதன் நடுவில் இருக்கும் கருந்துளை உருஞ்சிக்கொண்டிருக்கும் வாயுக்களினதும் தூசுகளினதும் உராய்வுவிசையாகும். இந்த உராய்வு விசையால் உருவாகும் வெப்பம் மற்றும் சக்தி, ஒளி மற்றும் ஏனைய மின்காந்த அலைகளாக வெளிவிடப்படுகின்றன. கருந்துளையில் இருந்துதான் ஒளி தப்பிக்க முடியாது, ஆனால் இங்கு கருந்துளையை சுற்றி உள்ள வாயு மண்டலத்தில் இருந்தே இந்த ஒளி மற்றும் சக்தி வெளிவிடப்படுகிறது. நடுவில் இந்தச் சக்தியை உருவாக்கும் மோட்டார் போல கருந்துளை!

Continue reading “பிரபஞ்ச அரக்கனுக்குள் இரண்டு கருந்துளைகள்”

விண்ணில் ஒரு வண்ணத்துப்பூச்சி

எழுதியது: சிறி சரவணா

இந்தப்படத்தில் இருப்பது இரட்டை ஜெட் நெபுலா. பார்க்க அதன் இருபுறமும் ஜெட் போல வாயுக்கள் பீச்சப்படுவதால் இதனை இப்படி அழைக்கின்றனர். சிலர் இதனை வானின் வண்ணத்துப்பூச்சி என்றும் அழைக்கின்றனர்.

1947 இல் அமெரிக்க-ஜெர்மன் விண்ணியலாளர் ரடோல்ப் மின்கொவிஸ்கி என்பவரால் முதன் முதலில் கண்டறியப்பட்டது. இது ஒரு கோள்விண்மீன் மண்டலமாகும். சூரியனைப் போன்ற ஒரு மத்திம அளவுள்ள ஒரு விண்மீனின் இறப்பின் கடைசி அத்தியாயமே இந்த அழகிய இரட்டை ஜெட் நெபுலா.

Continue reading “விண்ணில் ஒரு வண்ணத்துப்பூச்சி”

தனிமையில் ஒரு விண்மீன் பேரடை

எழுதியது: சிறி சரவணா

பொதுவாக விண்மீன் பேரடைகள் எல்லாம் ஒன்றுகொன்று அருகில் ஒரு குழுவாகவே காணப்படும். உதாரணமாக நமது பால்வீதி உள்ளது உட்குழு (Local Group) எனப்படும் ஒரு தொகுதியில், அன்றோமீடா உள்ளடங்கலாக 57 முக்கிய விண்மீன் பேரடைகள் இதில் உண்டு.

இதில் உங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமான விடயம் ஒன்று சொல்கிறேன், கோள்களுக்கு எப்படி துணைக்கோள்கள் இருக்குமோ அதைப்போலவே விண்மீன் பேரடைகளுக்கும் துணைப் பேரடைகள் உண்டு. நமது பால்வீதியை எடுத்துக்கொண்டால் அதற்கு அண்ணளவாக 30 துணைப் பேரடைகள் உண்டு, இவை பால்வீதியில் இருந்து 1.4 மில்லியன் ஒளியாண்டுகள் தூரத்தினுள் இருப்பவை, இவற்றில் பெரும்பாலானவை நமது பால்வீதியைச் சுற்றிவருகின்றன.

Continue reading “தனிமையில் ஒரு விண்மீன் பேரடை”

கண்களைப் பாதுகாக்க ஒரு சாப்ட்வேர்

எழுதியது: சிறி சரவணா

கணணிப் பாவனை தற்போது அதிகரித்துவிட்டது, இரவு பகல் என்று பாராமல் எந்தநேரமும் கணணித் திரையைப் பார்க்கவேண்டிய கட்டாயம் சிலருக்கு வேலை நிமிர்த்தமாக இருக்கலாம், சிலருக்கு பொழுதுபோக்காக இருக்கலாம். ஆனால் பிரச்சினை என்னவென்றால் திரையின் அதிகூடிய வெளிச்சம் நம் கண்களைப் பாதிக்கின்றது என்பதுதான்.

Continue reading “கண்களைப் பாதுகாக்க ஒரு சாப்ட்வேர்”

வானில் ஒரு புதிய ஆச்சரியம்!

எழுதியது: சிறி சரவணா

ஆண்டு – 1670, அக்கால வானியலாளர்கள் இரவு வானில் உன்னிப்பாக, பெரும் வியப்புடன் விண்மீன்களைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தனர். திடீரென வானில் ஒரு புள்ளியில் பிரகாசமான ஒளிப்புள்ளி ஒன்று தோன்றிற்று. உலகின் வேறுபட்ட பகுதிகளில் இருந்து வானின் அப்பகுதியைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்த அனைத்து வானவியலாளர்களும் இந்தச் சம்பவத்தை எதேர்ச்சையாக கண்டனர். அப்படி வானில் தோன்றிய புதிய விண்மீனை “நோவா” (nova) என்று கருதினர். நோவா என்றால் வானில் புதிதாக தோன்றிய பொருள் என்று அர்த்தம். ஆகவே அதற்கு “Nova Vul” எனப் பெயரிட்டனர்.

Continue reading “வானில் ஒரு புதிய ஆச்சரியம்!”

ஆய்வுகூடத்தில் வளர்த்த மனித மூளை

எழுதியது: சிறி சரவணா

முதன்முறையாக ஆய்வுகூடத்தில் மனித மூளையை செயற்கையாக விஞ்ஞானிகள் வளர்த்துள்ளனர். தாயின் வயிற்றினுள் இருக்கும் ஐந்து வார சிசுவிற்கு இருக்கும் அளவு உள்ள இந்த மூளை வெறும் பென்சில் அழிறப்பர் அளவுள்ளது.

ஆனாலும் செயற்கையான முறையில் உருவாக்கப்பட்டதே தவிர, எந்தவித உணர்வுகளையும் உணரும் ஆற்றலை இந்த “வளர்த்த” மூளை கொண்டில்லை. அதுமட்டுமல்லாது, இதைவிட பெரிதாக மூளையை வளர்ப்பதற்கு, சிக்கலான இரத்தநாளங்கள் தேவைப்படும், அப்படியான இரத்தநாளங்களை உருவாக்கத் துடிக்கும் இதயமொன்றும் வேண்டும் என்கிறார்கள் ஆய்வாளர்கள்.

Continue reading “ஆய்வுகூடத்தில் வளர்த்த மனித மூளை”

கருந்துளைக்கே சவால் விடும் சூப்பர் விண்மீன்

ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக பீற்றுவிசையை (jets) உருவாக்குவதில் போட்டியில்லா சாம்பியனாக இருப்பது கருந்துளைகள். கருந்துளைகள் உருவாக்கும் பீற்றுவிசையை மற்றைய வான் பொருட்கள் உருவாக்கும் பலவீனமான பீற்றுவிசையோடு ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், இந்தப் பீற்றுவிசைகள் கருந்துளையினது போலலாமல் பூமியில் இருந்து பார்க்கும் அளவிற்கு பிரகாசமாக இருந்ததில்லை. ஆனால் தற்போது புதிதாய் விண்ணியலாளர்களால் கண்டறியப்பட்ட விண்மீன், கருந்துளையின் சாம்பியன் பட்டத்திற்கு சவால் விடுகிறது.

Continue reading “கருந்துளைக்கே சவால் விடும் சூப்பர் விண்மீன்”