செயற்கை நுண்ணறிவு என்றால் என்ன என்று நாம் தெளிவாக பார்க்கப் போகிறோம். இலகு தமிழில் விளங்குவதற்கு ஏற்றவாறு, மிகையான தொழில்நுட்ப பதங்கள் இல்லாமல் அதேவேளை மேலோட்டமாகவும் இல்லாமல் என்னால் முடிந்தவரை விளக்குகிறேன்.

செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) 01 – அறிமுகம்

இதில் அறிவு/ நுண்ணறிவு என்றால் என்ன என்று ஒரு அறிமுகமாக பார்க்கலாம். அத்தோடு செயற்கை நுண்ணறிவு என்றால் என்ன அதன் அடிப்படிகள் பற்றி ஒரு அறிமுகம்.


 செயற்கை நுண்ணறிவு 2 – செயற்கை இலகு அல்ல

செயற்கை நுண்ணறிவை உருவாக்குவதில் வரும் அடிப்படிப் பிரச்சினைகளைப் பற்றி இதில் பார்க்காலாம்.


செயற்கை நுண்ணறிவு 3 – முற்றுமையில்லாக் கோட்பாடு

இயற்பியலின் மொழியான கணிதத்தின் பூரணமற்ற தன்மையைப் பற்றிப் பார்க்கலாம். செயற்கை நுண்ணறிவுக்கு ஏன் இது அவசியம்?


 செயற்கை நுண்ணறிவு 4 – பிரிவுகள்

செயற்கை நுண்ணறிவில் இருக்கும் பிரிவுகளை இங்கு நாம் பார்க்கலாம். எவ்வளவு நுண்ணறிவு என்பதைப் பற்றி அறிய, எவ்வளவு வித்தியாசமான துறைகளில் நாம் சிந்திக்கவேண்டியுள்ளது என்பதனை இந்தப் பதிவு மூலம் பார்க்கலாம்.


செயற்கை நுண்ணறிவு 5 – ஆரம்ப வளர்ச்சிப் படிகள்

ஆரம்பக்காலத்தில் எப்படியாக இந்த செயற்கை நுண்ணறிவை ஆய்வாளர்கள் கணணிக்குக் கொண்டுவரப் பாடுபட்டனர் என்றும், அதில் ஏற்பற்ற மாற்றங்கள், வெற்றிகள் மற்றும் தோல்விகள் என்பனவற்றிப் பற்றிய பகுதி.


மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s