பலதும் பத்தும் 3: ஏபோலா தொடக்கம் விண்டோஸ் 10 வரை

எழுதியது: சிறி சரவணா

ஏபோலா எதிர்ப்பு வெற்றி 100%

சென்ற வருடத்தில் மிகப்பெரிய பிரச்சினையை உருவாக்கியது இந்த ஏபோலா வைரஸ். ஆபிரிக்காவில் முதன் முதலில் கண்டறியப்பட்டு பின்னர் ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்காவிற்கு பரவத்தொடங்கியபோதே அதனைக் கட்டுப்படுத்த ஆய்வாளர்களும் அரசாங்கங்களும் பெரும் முனைப்புக் காட்டின. பல்வேறு பட்ட ஆய்வாளர்கள் குழு ஏபோலா வைரஸிற்கு தடுப்பு மருந்தை தயாரிப்பதற்கான ஆய்வில் இறங்கி. தற்போது வெற்றியும் அடைந்துள்ளனர்.

Continue reading “பலதும் பத்தும் 3: ஏபோலா தொடக்கம் விண்டோஸ் 10 வரை”

விண்டோஸ் 10 : புதிய அம்சங்கள் ஓர் பார்வை

எழுதியது: சிறி சரவணா

ஜூலை 29 இல் விண்டோசின் அடுத்த பதிப்பான விண்டோஸ் 10 வெளிவரப்போகிறது. தற்போது உள்ள பதிப்பான விண்டோஸ் 8.1 இற்கு அடுத்ததாக விண்டோஸ் 10 என்ற பெயரிலேயே மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் விண்டோசை வெளியிடுகிறது.

விண்டோஸ் 10 பல புதிய அம்சங்களை தன்னகத்தே உள்ளடக்கி இருப்பது ஒரு விடயமென்றால், முந்தய பதிப்பான விண்டோஸ் 8 இல் விட்ட பல பிழைகளையும் இந்தப் பதிப்பில் திருத்தி இருப்பது ஒரு மிக முக்கியமான விடயம்.

விண்டோஸ் 8 இல் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய தோல்வி, அதனது மிக முக்கிய அம்சமான ஸ்டார் மெனுவை நீக்கியது. விண்டோஸ் 7 ஐ விட விண்டோஸ் 8 மிக வினைத்திறனாகச் செயற்பட்டாலும் சாதாரண பயனர்களுக்கு வெளிப்படையாகத் தெரியும் பாவனைவிடயங்களில் பாரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது விண்டோஸ் 8 இன் தோல்விக்கு வழிவகுத்து எனலாம்.

Continue reading “விண்டோஸ் 10 : புதிய அம்சங்கள் ஓர் பார்வை”