பிரபஞ்சத்தின் முதல் விண்மீன்கள்: ஹபிளின் கண்டுபிடிப்பு

இந்தப் பிரபஞ்சம் எண்ணிலடங்காத விண்மீன் பேரடைகளைக் கொண்டுள்ளது; ஒவ்வொரு விண்மீன் பேரடையும் பில்லியன் கணக்கான விண்மீன்களைக் கொண்டுள்ளது. பிரபஞ்சம் உருவாகி அதன் பின்னர் அது குளிர்வடைந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹைட்ரோஜன் மற்றும் ஹீலியம் வாயுக்கள் ஒன்று சேர்ந்து விண்மீன்கள் உருவாகின.

எப்போதுமே எமக்கு இருக்கும் கேள்வி, இந்தப் பிரபஞ்சம் உருவாகி எவ்வளவு காலத்தில் முதலாவது விண்மீன்களும் விண்மீன் பேரடைகளும் உருவாகின என்பதுதான்.

Continue reading “பிரபஞ்சத்தின் முதல் விண்மீன்கள்: ஹபிளின் கண்டுபிடிப்பு”

ஹபிள் தொலைநோக்கியும் விண்ணியல் வளர்ச்சியும் 2

எழுதியது: சிறி சரவணா

இந்தப் பகுதியில் ஹபிள் தொலைநோக்கியின் சாதனைகள் மற்றும் அதுமூலம் நாம் கண்டறிந்த பிரபஞ்சஉண்மைகள் பற்றிப் பார்க்கலாம்.

பாகம் 1 ஐ படிக்க: ஹபிள் தொலைநோக்கியும் விண்ணியல் வளர்ச்சியும் 1

ஹபிள் தொலைநோக்கியின் சாதனைகள்

விண்ணியலை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்திய பெருமை இந்த ஹபிள் தொலைநோக்கிக்கே சாரும். இதுவரை 10,000 இற்கும் மேற்ப்பட்ட ஆய்வுக்கட்டுரைகளை எழுதுவதற்கு ஹபிள் தொலைநோக்கியின் மூலம் பெறப்பட்ட தகவல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

ஹபிள் தொலைநோக்கி மூலம் நாம் இந்தப் பிரபஞ்சம் தொழிற்படும் பல்வேறுபட்ட முறைகளை அறிந்துள்ளோம், பல்வேறுபட்ட வியப்புக்கள், ஆச்சர்யங்கள் மற்றும் எதிர்பாரா முடிவுகள் பல இந்த ஹபிள் தொலைநோக்கி மூலம் மொத்த மனித குலத்திற்கும் கிடைத்துள்ளது. அதுமட்டுமல்லாது, ஏற்கனவே வெறும் கோட்பாடுகளாக மட்டுமே இருந்த பல்வேறுபட்ட அறிவியல், விண்ணியல் முடிவுகள், இந்த ஹபிள் தொலைநோக்கி மூலம் வாய்ப்புப் பார்க்கப்பட்டுள்ளது. எதிர்கால விண்ணியலுக்கான அடிப்படைத் தளமாக ஹபிள் விண்வெளித் தொலைநோக்கி செயற்பட்டுள்ளது என்றும் நாம் கூறலாம்.

Continue reading “ஹபிள் தொலைநோக்கியும் விண்ணியல் வளர்ச்சியும் 2”