விண்டோஸ் 10 : நவம்பர் பதிப்பின் புதிய அம்சங்கள்

விண்டோஸ் 10 இன் புதிய பதிப்பு, Threshold 2 என அழைக்கப்பட்ட பதிப்பு கடந்த வாரத்தில் வெளியிடப்பாது. ஏற்கனவே விண்டோஸ் 10 இல் இயங்கும் கணணிகளில், விண்டோஸ் அப்டேட் மூலம் இது தானாகவே நிறுவப்படும். அல்லது ISO கோப்பைத் தரவிறக்கி பூரணமான தனி நிறுவலாகவும் நிறுவிக்கொள்ளலாம்.

மைக்ரோசாப்ட் முன்னரே தெரிவித்தபடி, விண்டோஸ் 10 என்பதே விண்டோஸ் பதிப்பின் கடைசிப் பதிப்பாகும். அப்படியென்றால், விண்டோஸ் 11 என்று அடுத்த பதிப்பு வெளியிடப்படாமல், விண்டோஸ் 10 என்னும் பெயரிலேயே புதிய அம்சங்கள் மற்றும் பயன்பாடுகள் விண்டோஸ் இயங்குமுறைமைக்கு விண்டோஸ் அப்டேட் மூலம் கொடுக்கப்படும்.

Continue reading “விண்டோஸ் 10 : நவம்பர் பதிப்பின் புதிய அம்சங்கள்”

விண்டோஸ் 10 : புதிய அம்சங்கள் ஓர் பார்வை

எழுதியது: சிறி சரவணா

ஜூலை 29 இல் விண்டோசின் அடுத்த பதிப்பான விண்டோஸ் 10 வெளிவரப்போகிறது. தற்போது உள்ள பதிப்பான விண்டோஸ் 8.1 இற்கு அடுத்ததாக விண்டோஸ் 10 என்ற பெயரிலேயே மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் விண்டோசை வெளியிடுகிறது.

விண்டோஸ் 10 பல புதிய அம்சங்களை தன்னகத்தே உள்ளடக்கி இருப்பது ஒரு விடயமென்றால், முந்தய பதிப்பான விண்டோஸ் 8 இல் விட்ட பல பிழைகளையும் இந்தப் பதிப்பில் திருத்தி இருப்பது ஒரு மிக முக்கியமான விடயம்.

விண்டோஸ் 8 இல் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய தோல்வி, அதனது மிக முக்கிய அம்சமான ஸ்டார் மெனுவை நீக்கியது. விண்டோஸ் 7 ஐ விட விண்டோஸ் 8 மிக வினைத்திறனாகச் செயற்பட்டாலும் சாதாரண பயனர்களுக்கு வெளிப்படையாகத் தெரியும் பாவனைவிடயங்களில் பாரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது விண்டோஸ் 8 இன் தோல்விக்கு வழிவகுத்து எனலாம்.

Continue reading “விண்டோஸ் 10 : புதிய அம்சங்கள் ஓர் பார்வை”